Zrównoważony rozwój jest częścią naszego DNA

Zrównoważony rozwój jest dla nas czymś więcej niż tylko trendem. Firma aleo została założona ponad 20 lat temu przez pionierów branży solarnej z wizją wniesienia istotnego wkładu w walkę ze zmianami klimatu. Chcemy uczynić energię słoneczną bardziej dostępną i produkować moduły, które generują zieloną energię elektryczną dla całych pokoleń.

Tylko moduł, który działa bezawaryjnie przez wiele pokoleń, a jednocześnie zabezpiecza dużo energii ze słońca, jest naprawdę zrównoważony.

Jesteśmy zobowiązani do spełnienia najlepszych standardów środowiskowych i nie tylko!

DIN EN ISO 14001:2015

Od 2011 roku stosujemy w naszej produkcji certyfikowany system zarządzania środowiskiem, aby kontrolować i stale zmniejszać wpływ naszych materiałów i procesów produkcyjnych na środowisko. Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Optymalizacja zużycia energii i wody. Poprawa bilansu CO2.

DIN EN ISO 50001:2018

Dla nas, jako dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, efektywne wykorzystanie energii i wynikający z tego potencjał oszczędności energii ma kluczowe znaczenie. Stale sprawdzamy, gdzie możemy zaoszczędzić energię. W tym celu bierzemy pod uwagę nie tylko samą działalność produkcyjną, ale cały łańcuch wartości. Przejrzystość wszystkich przepływów energii w przedsiębiorstwie. Poprawa zużycia energii i efektywności energetycznej. Redukcja emisji CO2.

ISO 45001

Uzyskując certyfikat ISO 45001, udowadniamy również, że jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności społecznej i że wykracza ona daleko poza minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wytwarzanie energii dzisiaj, z myślą o przyszłości.

Produkujemy w Niemczech

Jesteśmy firmą lokalną z siedzibą produkcyjną w Niemczech. A dokładniej w sercu Uckermark, w otoczeniu jezior, pól i rezerwatów przyrody. Taki skarb przed naszymi oczami przypomina nam każdego dnia dlaczego ochrona środowiska i zrównoważony rozwój są dla nas takie ważne.

 

& opierał się na lokalnych łańcuchach dostaw

 

Tam, gdzie jest to możliwe, korzystamy również z partnerstwa z lokalnymi dostawcami surowców i materiałów pomocniczych. A jeśli chodzi o transport, lokalna produkcja jest również korzystna dla środowiska: większość naszych klientów ma siedzibę w Niemczech lub w Europie i cieszy się, że nasze moduły docierają do nich krótkimi trasami.

Rozsądnie korzystamy z energii odnawialnych

Produkujemy energię elektryczną z naszych własnych modułów fotowoltaicznych i kupujemy w 100% zrównoważoną zieloną energię elektryczną na potrzeby naszego zakładu produkcyjnego i administracji.

Prawa człowieka są dla nas ważne

Wszystkie istoty ludzkie zasługują na szacunek. Dlatego też promujemy i wspieramy powszechne zrozumienie, że prawa człowieka to prawa, do których każdy ma takie samo prawo tylko z tego powodu, że jest człowiekiem. Jest to dla nas ważne nie tylko w ramach naszej własnej działalności, ale także w ramach naszych łańcuchów dostaw i z naszymi partnerami biznesowymi. Szczególnie zależy nam na tym, aby nasi dostawcy przestrzegali praw człowieka zarówno we własnej działalności, jak i w swoich łańcuchach dostaw.