Wierzymy w zrównoważoną produkcję

Aktywnie przeciwdziałamy zmianom klimatu, ale nasze zaangażowanie nie kończy się na panelach słonecznych. Nie ustajemy w wysiłkach, aby minimalizować ślad ekologiczny, jaki pozostawia produkcja i dystrybucja naszych modułów.
Działamy w zgodzie z najlepszymi standardami środowiskowymi

DIN EN ISO 14001:2009

Nasza fabryka używa certyfikowanych systemów zarządzania środowiskowego, aby redukować wpływ naszych materiałów i procesów produkcyjnych.

ISO 50001:2011

Zachęcamy naszych klientów do oszczędzania energii. Tego samego staramy się uczyć naszych pracowników. Poprzez ulepszanie sposobów używania energii podczas produkcji optymalizujemy zużycie energii w całej firmie.
Mądre wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

Energia wytwarzana przez nasze panele słoneczne i zielona energia elektryczna razem pokrywają 50% zużycia naszego zakładu produkcyjnego, co oznacza, że w aleo nic się nie marnuje.

Zasilając dziś, myśl o jutrze

Nie marnuj, a nie zaznasz braku

O zaletach energii słonecznej nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego niezwykle ważne jest, żebyśmy nie zapomnieli o wpływie naszej działalności przemysłowej na środowisko.

Firma aleo należy do Programu PV zgodnego z europejską Dyrektywą o utylizacji odpadów elektronicznych (WEEE), w ramach którego dbamy o to, aby wszelkie odpady były w miarę możliwości wykorzystane ponownie lub poddawane recyklingowi.

Sprzątamy po sobie

Przestrzegamy dyrektywę RoHS i unikamy używania wszelkich toksycznych produktów w trakcie procesu produkcyjnego, aby chronić naszych pracowników, klientów i środowisko.