Jedno jest pewne: test piasku i pyłu jest ważny!
IEC 60068-2-68:1994: Badania środowiskowe Część 2-68: Test L: Pył i piach Metoda Lc2 – Pył wydmuchiwany swobodnie (IEC 60068-2-68:1994: Environmental testing Part 2-68: Test L: Dust and sand Method Lc2 Free blowing dust) jest rodzajem ekstremalnego peelingu przeprowadzanego na modułach fotowoltaicznych. Wysłaliśmy nasze panele do renomowanego instytutu, gdzie przez cztery godziny (każda strona po 2 godziny) były bombardowane mieszanką cząstek pyłu i piasku o średnicy 380 µm, z prędkością 18 m/s, na wyznaczonym obszarze przedniej i tylnej strony. Wszystko to w w temperaturze 63°C (145,4°F) w saunie ustawionej prostopadle do wiązki piasku.
Sauna brzmi relaksująco, prawda?
Nie w tym przypadku. Zdanie tego testu ma swoje znaczenie, choć często pozostaje niezauważone lub jest mylone wśród innych uważanych za ważniejsze. Zobaczmy dlaczego.
  •  Pył i cząstki piasku o wielkości 380 µm są klasyfikowane jako średni piasek (ISO 14688-1:2017), w 95% wykonany z krzemu.
  • 18 m/s odpowiada ok. 65 km/h. Aby dać Państwu wyobrażenie, haboob (bardzo intensywny wiatr niosący masę pyłu i piasku, typowy dla obszarów pustynnych) wieje z prędkością 35-100km/h.
W rzeczywistych warunkach eksploatacji panele nie są często poddawane tego typu obciążeniom, tak ekstremalnym i występującym jednocześnie. Jednak produkt, który przejdzie taki test, prawdopodobnie będzie w stanie wytrzymać pełną eksploatację przez długi czas. Po pierwsze, piach i pył znajdują się w powietrzu lub wietrze i uderzają równomiernie na całej powierzchni panela, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Po drugie, mogą występować znaczne różnice w warunkach eksploatacji, w zależności od obszaru klimatycznego lub rodzaju instalacji.
Badanie to jest przeprowadzane w celu oceny zdolności materiałów do pracy w warunkach wydmuchiwanego piasku bez pogorszenia ich wydajności, skuteczności i niezawodności z powodu ścierania. W tym właśnie przypadku tylna strona i szyba są pod specjalną kontrolą: piasek wydmuchiwany na module zachowuje się jak papier ścierny skrobiąc powierzchnię przedniej szyby i folii na tylnej stronie.
Aleo zdało ten test, ponieważ oprócz innych kryteriów, szkło i folia tylna nie wykazały żadnych poważnych wad wizualnych, jak pokazano na zdjęciach poniżej oraz ponieważ bezpieczeństwo elektryczne panelu nie zostało naruszone.
W maju tego roku, w badaniu Dupont™ przeprowadzonym na 3 GW mocy, 9 milionach paneli i 551 instalacjach w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie, stwierdzono, że 16% paneli (1,440,000 sztuk) miało wady spowodowane starzeniem się / zużyciem / ścieraniem tylnej strony. Między czwartym a dziewiątym rokiem po instalacji nastąpił nawet wzrost z 5 do 23% (www.photovoltaics.dupont.com). Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w konieczności obniżenia kosztów produkcji przez producentów w celu zwiększenia konkurencyjności i w konsekwencji stosowania coraz cieńszych warstw folii polimerowej.
Samo przejście testu nie oznacza, że instalacje pv zapewnią wysokie uzyski energii w dłuższej perspektywie, jeśli nie będą właściwie utrzymywane. W rzeczywistości osady piachu i pyłu, oprócz tego, że są potencjalnie niebezpieczne dla bezpieczeństwa (w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do pożaru, jeśli puszka połączeniowa nie jest właściwie uszczelniona), mają również wpływ na wydajność modułu. W latach 2014-2015 TÜV Rheinland obliczył straty do 3,7% w przypadku instalacji nie konserwowanych (tzn. nieczyszczonych regularnie).
Dlatego w aleo nigdy nie przestaniemy podkreślać, że również tutaj skład materiałów (BOM) odgrywa kluczową rolę wraz z właściwą konserwacją. Ponieważ ścieranie od pyłu i piasku nigdy nie będzie dotyczyło tylko określonej części szkła lub folii tylnej. Tak czy inaczej niezbędne będzie posiadanie wysokiej jakości komponentów, które będą w stanie wytrzymać razem ponad 25 lat.