Jaki jest efekt PID na moduły słoneczne
PID może być rozumiany jako oznaka starzenia się.
Tzw. PID (Potential Induced Degradation) paneli fotowoltaicznych to efekt, który wpływa na potencjał modułów w stosunku do masy i wpływa na moc modułu poprzez konsekwentne zmniejszanie jej w czasie.
Za główną przyczynę PID uważa się wysokie napięcie pomiędzy zamkniętymi ogniwami słonecznymi, a przednią szklaną powierzchnią, która jest uziemiona przez ramę lub konstrukcję nośną.
Może to prowadzić do niepożądanej migracji nośników ładunku (jonów / elektronów), co zmniejsza wydajność ogniwa. W przypadku wysokich napięć, spowodowanych połączeniami długich łańcuchów, efekt PID może również wystąpić w większym stopniu. Wysoka wilgotność i temperatura przyspieszają ten proces.
PID jest bardzo ważnym problemem, ponieważ z reguły rozwija się dopiero kilka miesięcy po zainstalowaniu systemu fotowoltaicznego. Ponadto, w przeciwieństwie do innych wad modułu (takich jak rozwarstwienie lub żółknięcie części EVA), PID nie jest rozpoznawalny gołym okiem.
Jaki jest najważniejszy standard odniesienia dla wykrywania modułów wolnych od PID?
Standardem referencyjnym dla modułów jest norma IEC TS 62804-1: 2015 “Moduły fotowoltaiczne (PV) – metody testowania do wykrywania potencjalnej degradacji indukowanej (PID)”.
W celu uzyskania certyfikatu “PID-free” zgodnie z tą normą, producenci muszą starannie dobrać komponenty modułów i zoptymalizować swoje procesy produkcyjne.
W testach PID, ogniwa słoneczne są poddawane działaniu dokładnie takich warunków, w jakich występuje to zjawisko: wysokich temperatur i wysokiego potencjału elektrycznego pomiędzy powierzchnią szkła a ogniwem słonecznym. Warunki testowe to temperatura otoczenia 60°C (140°F) i 85% wilgotności, przy ujemnym potencjale 1000 V przez okres 96 godzin. Ogniwa nie mogą wykazywać spadku mocy o więcej niż 5%.
W tym celu, aleo przeprowadza szeroko zakrojone testy wewnętrzne z jeszcze bardziej rygorystycznymi kryteriami. W celu zatwierdzenia nowych komponentów modułu, aleo może ulegać degradacji tylko w znacznie mniejszym stopniu niż określono w normie. Te wewnętrzne kontrole jakości okazały się skuteczne w zewnętrznych laboratoriach badawczych, a moduły aleo, które przeszły testy od lat z wynikiem poniżej 1% spadku wydajności, nadal się poprawiają.

Wysokowydajne moduły od aleo solar PV są PID-Free.

W serii testów PID przeprowadzonych przez Fraunhofer ISE w grudniu 2019 r. żaden moduł aleo nie osiągnął wartości procentowej PID większej niż 0,68%.
Wysokosprawne moduły fotowoltaiczne aleo solarne – PID Free

Podczas testów PID w grudniu ubiegłego roku, nowy panel aleo X63 osiągnął nawet zdumiewający stopień degradacji wynoszący 0,37% mocy wyjściowej.
— OBRAZEK —
Z raportu Fraunhofer ISE z grudnia 2019 (FUE19700 V1):
Odchylenie PMAX po teście PID przy -1000V od początkowego pomiaru.