Polityka prywatności aleo solar GmbH
aleo solar GmbH bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. W niniejszej polityce prywatności informujemy, jakie dane przechowujemy i jak je wykorzystujemy. Przetwarzanie lub obsługa danych osobowych podlega przepisom rozporządzenia podstawowego UE o ochronie danych osobowych (DSGVO) oraz nowej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych (BDSG).
Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe
aleo solar GmbH z siedzibą w
Marius – Eriksen Str. 1
17291 Prenzlau
T: +49 3984 8328 0
F: +49 3984 8328-115
info[at]aleo-solar.com
jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (DSGVO) na tej stronie internetowej. Jako organ odpowiedzialny, my sami lub wspólnie z innymi decydujemy o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. ogólne dane kontaktowe).
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (DSGVO) jest aleo Solar GmbH – Marius-Eriksen-Str. 1, 17291 Prenzlau.
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
Inspektor ochrony danych został wyznaczony przez osobę odpowiedzialną za wszystkie kwestie związane z ochroną danych.
Adres/kontakt
Henry GierkeMarius-Eriksen-Str. 1
17291 Prenzlau
0049 3984 83281802
data_protection_[at]aleo-solar.com
Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych (zgodnie z art. 7 DSGVO)
Tylko za Państwa wyraźną zgodą niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe. Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej info@aleo-solar.de. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.
Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego (zgodnie z art. 77 DSGVO)
Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia prawa o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w odniesieniu do kwestii ochrony danych jest państwowy komisarz ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się nasza firma. Pod poniższym linkiem znajduje się lista inspektorów ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Prawo do przekazywania danych (zgodnie z art. 20 DSGVO)
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim. Dane będą dostarczane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, zostanie to dokonane tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.
Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia i zgłoszenia (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, 19, DSGVO)
W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, jeśli ma to zastosowanie, prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w związku z tymi i innymi pytaniami na temat danych osobowych, korzystając z opcji kontaktowych wymienionych w stopce redakcyjnej.
Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, które wysyłasz do nas jako operator strony internetowej, nasza strona internetowa używa szyfrowania SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem tej strony nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po linii adresowej “https://” przeglądarki i symbolu blokady w linii przeglądarki.
Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.
Formularz kontaktowy
Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane wraz z Państwa danymi kontaktowymi w celu umożliwienia przetworzenia Państwa zapytania lub udostępnienia ich w celu uzyskania dalszych informacji. Dane te nie będą przekazywane bez Państwa zgody.
Dane wprowadzone do formularza kontaktowego będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną na adres info@aleo-solar.de.
Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu cofnięcia.
Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy nie będzie już potrzeby ich przechowywania. Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy zatrzymania – pozostają nienaruszone.
DANE, KTÓRE ZBIERAMY
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej nie są zbierane żadne dane osobowe. Tylko wtedy, gdy zdecydują się Państwo na otrzymanie dalszych informacji lub podzielą się z nami jakimś problemem, wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając e-mail, udostępniają nam Państwo prywatne dane.
Te dane mogą być:
– twoje imię,
– Twoje imię,
– Twój adres,
– Twój numer telefonu,
– Twój e-mail,
– Twoja firma: indywidualna / dealer / instalator / EPC /
– Nazwa Twojej firmy
Zgodnie z zaleceniem podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, domyślnie stosujemy zasady ochrony danych osobowych, aby gromadzić tylko minimalną ilość danych osobowych.
Dane do biuletynu
Do wysłania naszego newslettera potrzebujemy adresu e-mail od Ciebie. Weryfikacja podanego adresu e-mail jest konieczna i należy wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane lub są dobrowolne. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.
Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mailem lub rezygnacja z subskrypcji poprzez link “Rezygnacja” w newsletterze. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.
Dane wprowadzone w celu założenia subskrypcji zostaną usunięte w przypadku rezygnacji. Jeśli dane te zostały nam przekazane w innych celach i w innych miejscach, pozostaną one u nas.
YouTube
Do integracji i wyświetlania treści wideo nasza strona korzysta z wtyczek z YouTube. Portal wideo jest dostarczany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Po wywołaniu strony ze zintegrowaną wtyczką YouTube zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. To mówi YouTube, które z naszych stron zostały wywołane.
YouTube może bezpośrednio przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania do Twojego osobistego profilu, jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube. Wylogowując się masz możliwość temu zapobiec.
YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.
Szczegóły dotyczące postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Cookies
Nasza strona korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa przechowuje w urządzeniu końcowym. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną.
Niektóre ciasteczka to “ciasteczka sesyjne”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Z drugiej strony, inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia przez użytkownika. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową.
Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub blokować ustawienia plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.
Ustawienie plików cookie, które są niezbędne dla procesów komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. koszyk zakupów), opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operatorzy tej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i sprawnego świadczenia naszych usług. Jeśli zostaną ustawione inne pliki cookie (np. dla funkcji analizy), będą one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.
Google Analytics
Nasza strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą usługi analizy internetowej jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics używa “cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje w urządzeniu końcowym i umożliwia analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to zazwyczaj USA.
Ustawienie plików cookie Google Analytics opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operator tej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i, w stosownych przypadkach, reklamy.
anonimizacja IP
Używamy Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Dzięki temu Google skraca adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed wysłaniem go do USA. W wyjątkowych przypadkach Google może przenieść pełny adres IP na serwer w USA i tam go skrócić. W naszym imieniu Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Wtyczka do przeglądarki
Ustawianie plików cookie przez przeglądarkę internetową może być zablokowane. Jednakże, niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być w związku z tym ograniczone. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych dotyczących korzystania z Państwa strony internetowej, w tym Państwa adresu IP, a następnie przetwarzanie ich przez Google. Jest to możliwe poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Plik cookie z opcją “opt-out” jest ustawiony tak, aby uniemożliwić zbieranie informacji o przyszłych wizytach na naszej stronie: Wyłączyć Google Analytics.
Szczegółowe informacje o tym, jak Google Analytics postępuje z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Realizacja zamówień
W celu pełnego przestrzegania wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, zawarliśmy z Google umowę o realizację zamówienia.
Charakterystyka demograficzna w Google Analytics
Nasza strona korzysta z funkcji “funkcje demograficzne” Google Analytics. Może być wykorzystywany do generowania raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz z danych o odwiedzających pochodzących od osób trzecich. Nie ma możliwości przypisania danych do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w każdej chwili. Można to zrobić poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub poprzez ogólny zakaz gromadzenia danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w sekcji “Rezygnacja z gromadzenia danych”.
Google AdSense
Nasza strona korzysta z Google AdSense. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google AdSense służy do integracji reklam i ustawia pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym w celu analizy korzystania z witryny. Google AdSense używa również sygnalizatorów internetowych. Web beacon to niewidoczna grafika, która umożliwia analizę ruchu odwiedzających naszą stronę internetową.
Informacje generowane przez pliki cookie i web beacon są przenoszone na serwery Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to USA. Google może przekazać te informacje partnerom umowy. Google nie będzie jednak łączył Państwa adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Państwa.
Przechowywanie ciasteczek AdSense opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. My jako operatorzy stron internetowych mamy uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszej reklamy.
Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać i uniemożliwiać ustawianie plików cookie. Dezaktywacja plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google zebranych o Państwu danych w sposób opisany powyżej, jak również w wyżej wymienionym celu.
Google AdWords i Google Conversion Tracking
Nasza strona korzysta z Google AdWords. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.
AdWords to internetowy program reklamowy. W ramach programu reklamowego online pracujemy z conversion trackingiem. Po kliknięciu na reklamę zamieszczoną przez Google, plik cookie jest ustawiany do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje w urządzeniu. Pliki cookie Google AdWords wygasają po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji użytkowników. Plik cookie umożliwia Google i nam rozpoznanie, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został skierowany na naszą stronę.
Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Z ciasteczkami konwersyjnymi, Conve
Pliki cookie dotyczące konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy korzystają ze śledzenia konwersji. Klienci Adwords dowiadują się, ilu użytkowników kliknęło na ich reklamę i zostało przekierowanych na strony z tagami śledzenia konwersji. Klienci AdWords nie otrzymują jednak żadnych informacji pozwalających na osobistą identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zrezygnować z korzystania z usługi. W takim przypadku w ustawieniach użytkownika przeglądarki należy dezaktywować cookie konwersji. W ten sposób nie ma miejsca włączenie do statystyk śledzenia konwersji.
Przechowywanie “conversion cookies” opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operatorzy stron internetowych, mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszej reklamy.
Szczegóły dotyczące Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w przepisach o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub blokować ustawienia plików cookie. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.
Źródło: Konfigurator ochrony prywatności od mein-datenschutzbeauftragter.de
Zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych
Jako strona odpowiedzialna zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie w odniesieniu do obowiązujących przepisów o ochronie danych. Obecny status to (czerwiec 2019 r.).